Audyty procesów odlewniczych


Nie ma odlewów bez wad, wie o tym każdy odlewnik. Są tylko takie, które spełniają lub nie, uzgodnione z odbiorcą jakościowe kryteria odbioru. Co zatem zrobić, gdy Twoje odlewy są zbyt dalekie od doskonałości, a Twoim inżynierom kończą się już pomysły na kolejne zmiany w procesach? Rozwiązaniem jest często świeże spojrzenie na problem okiem doświadczonych, ale zewnętrznych dla firmy audytorów.


Skontaktuj się z nami a my:
  • przeprowadzimy audyt całości lub części procesów, technologii, wybranych produktów itp.;
  • znajdziemy „słabe ogniwa” i „wąskie gardła” procesów;
  • opracujemy jasne i przystępne raporty, które przedstawimy w postaci warsztatowego szkolenia;
  • zaproponujemy działania korygujące i naprawcze, dostosowane zarówno do stanu technicznego odlewni, jak i jej możliwości finansowych;
  • zaproponujemy działania doraźne, ale i długofalowe działania strategiczne, dla kompleksowego rozwoju firmy;
  • wesprzemy kadrę inżynierską w opracowaniu (modyfikacji) dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością;
  • przeszkolimy kadrę produkcyjną, wyraźnie akcentując najważniejsze projakościowe aspekty procesów w odlewni.audyt odlewniczy


Pamiętaj, bardzo często potwierdzenie pewnych faktów przez niezależnych, zewnętrznych dla firmy ekspertów (audytorów) jest argumentem w dyskusji na różnych poziomach zarządzania w dowolnej organizacji.
Skorzystaj z możliwości, jakie daje takie podejście i skontaktuj się z nami, a my świeżym spojrzeniem ocenimy funkcjonowanie wybranych obszarów Twojej firmy.

♦ Audyty procesów odlewniczych ♦
strzałka do góry