Innowacyjne rozwiazania techniczne


JJ Foundry Consulting stworzona została przez profesora Katedry Odlewnictwa Politechniki Śląskiej we współpracy z wypromowanym w niej doktorem, czyli stanowimy kadrę naukowo-badawczą. Przez lata pracy na uczelni, czy też w biurach badawczo-rozwojowych współtworzyliśmy wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań technicznych. Chcemy w ten sposób wspierać ich komercjalizację z zachowaniem oczywiście praw autorskich i majątkowych wszystkich fizycznych i instytucjonalnych współtwórców i współwłaścicieli. Oferujemy między innymi:


  • innowacyjne rozwiązanie wspierające zalewanie form odlewniczych metodą kontaktową, będące tematem zgłoszenia patentowego nr P.443671 pt. „Przystawka do zalewania kontaktowego”. Umożliwia ona zalewanie form odlewniczych z ochroną układu wlewowego przed wprowadzaniem znacznych objętości powietrza z otoczenia. W swej prostocie jest bardzo niezawodna i nie posiada wad, jakie posiadają dużo bardziej skomplikowane i dużo droższe opatentowane lub strzeżone w inny sposób rozwiązania innych twórców.
  • opatentowane i unikalne urządzenie do określania właściwości materiałów węglowych poprzez pomiar oporności właściwej, będące przedmiotem patentu nr 227630 pt. „Sposób i układ do pomiaru oporności właściwej materiałów węglowych”. Urządzenie to jest obecnie na etapie komercjalizacji we współpracy z wiodącym nie tylko w kraju producentem urządzeń pomiarowych nie tylko dla branży odlewniczej. Badania, prowadzone między innymi dla znakomitego amerykańskiego dostawcy innowacyjnych materiałów węglowych (w tym nanomateriałów na bazie grafenu), jak również dla największych producentów odlewów żeliwnych w Polsce (badania nawęglaczy dla żeliwa) w pełni potwierdzają przydatność urządzenia i metody pomiaru.
  • zmodyfikowana metoda pomiaru lejności stopów metali dająca unikalne wyniki, mające bezpośrednie przełożenie na proces projektowania układów wlewowych. Oparta jest o rozwiązanie „Próbnik do zmiennoobwodowej próby lejności ciekłych stopów metali” będące przedmiotem patentu nr 235863. Jest wynikiem kompleksowych badań układów wlewowych, prowadzonych przez nas przez wiele lat.
  • lanca do wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali, będąca przedmiotem patentu nr 206465. Daje ona trudną do przecenienia możliwość wprowadzania sproszkowanych materiałów pod lustro ciekłego stopu (ale nie tylko), bez wprowadzania wraz z materiałem znaczących objętości gazu transportującego materiał.
  • możliwość wytwarzania przy współpracy z partnerem przemysłowym odlewów z żeliwa sferoidalnego o znacznie podwyższonych właściwościach w stosunku do gatunków normowych w oparciu o know how będący przedmiotem dwóch zgłoszeń patentowych: P.443934 „Żeliwo szare sferoidalne o podwyższonej wartości wydłużenia” (gatunki GJS-700-4 i GJS-600-6) oraz P.443935 „Żeliwo szare sferoidalne o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie” (gatunki GJS-750-2 i GJS-650-3).
  • wdrożenie rozwiniętej podczas realizacji w tandemie dr inż. Rafała Dojka – doktorant oraz prof. Jan Jezierski – promotor, teorii zoptymalizowanych układów wlewowych typu „slim”, propagowanych przez lata przez światowej klasy autorytet w tej dziedzinie – profesora Johna Campbella. W tym zakresie oferujemy pełny proces wdrożenia „campbellowskiego” podejścia od oceny możliwości i celowości jego wdrożenia aż po ocenę rezultatów projektu. Nasze doświadczenia praktyczne jednoznacznie wskazują, że warto!
  • współpracę we wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań innych firm, których listę, znajdziesz w zakładce „Nasi partnerzy”. Jeśli zechcesz poprzez naszą firmę nawiązać kontakt z którąkolwiek z współpracujących firm, możesz liczyć na pełne nasze wsparcie od aranżacji trójstronnego kontaktu, poprzez wspólne wdrożenie projektu aż do oceny jego rezultatów.
 

innowacyjne rozwiazania techniczne odlewnictwo
odlewnictwo - innowacyjne rozwiazania techniczne   odlewnictwo - innowacyjne rozwiazania techniczne
 
odlewnictwo - innowacyjne rozwiazania techniczne   odlewnictwo - innowacyjne rozwiazania techniczne
♦ Odlewnictwo - innowacyjne rozwiazania techniczne ♦
strzałka do góry