Szkolenia z odlewnictwa


Nasza firma została wpisana do Rejestru Instytucji szkoleniowych WUP w Katowicach pod numerem: 2.24/00202/2023


Naszą ofertę kierujemy nie tylko do odlewni i firm współpracujących. Z pełnym przekonaniem przedstawiamy ją także odbiorcom odlewów, którzy nierzadko nie posiadają odpowiedniej wiedzy, aby podjąć z dostawcą odlewów dyskusję na równorzędnym poziomie merytorycznym.


Oferujemy szkolenia w pełnym zakresie technologii odlewniczych i tematów pokrewnych, tj. metalurgia, obróbka cieplna, zarządzanie jakością w produkcji odlewniczej, w tym narzędzia Lean Manufacturing (Management) Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia online, choć doświadczenie podpowiada nam, że najlepszą opcją jest szkolenie w formie stacjonarnej.


Preferujemy szkolenia zamknięte, tj. dopasowane do potrzeb klienta, dlatego na stronie podajemy tylko przykładowe ich propozycje. Jeśli jesteś zainteresowana(ny) szkoleniem, prosimy o kontakt i wówczas propozycja szkolenia zostanie opracowana tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje potrzeby. Każdy kurs może być zrealizowany zarówno na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym, a jego długość to zazwyczaj 2-3 dni. Szkolenia realizujemy zarówno w siedzibie klienta jak i zewnętrznych lokalizacjach.
szkolenia z odlewnictwa.jpg

Kursanci otrzymują skrypty zawierające konspekty przygotowanych „pod klienta” prezentacji. Po zakończeniu kursu odbywa się krótki egzamin z nabytej wiedzy i umiejętności, a kursant otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA: Szkolenia mogą odbywać się także w języku angielskim.


Szkolenia typu "otwartego" dla zainteresowanych pojedynczych osób organizowane są w firmie EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich.
Terminy planujmy z rocznym wyprzedzeniem. » LINK

 

Przykładowe szkolenia 3-dniowe:


1. Technologie odlewnicze w tym m. in.:

 • wprowadzenie do odlewnictwa, jako jednej z podstawowych technik wytwarzania części maszyn;
 • stan aktualny oraz perspektywy produkcji odlewniczej w świecie i w Polsce;
 • klasyfikacja technologii odlewniczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów opartych o masy na osnowie piaskowej;
 • proces wykonywania odlewu od projektowania do obróbki wykańczającej;
 • metody wykonywania form i rdzeni odlewniczych.
 • ćwiczenia praktyczne w wykonywaniu formy dzielonej z masy formierskiej kwarcowo-iłowej;
 • przegląd wad odlewów: wady kształtu, powierzchni surowej, nieciągłości oraz wady wewnętrzne;
 • kryteria odbioru odlewów;
 • BHP w odlewni metali.


szkolenia technologie odlewnicze

2. Podstawowe stopy odlewnicze oraz ich topienie, w tym m. in.:

 • podział stopów odlewniczych – stopy żelaza i metali nieżelaznych;
 • tendencje w rozwoju i zastosowaniu nowoczesnych stopów odlewniczych (żeliwo ADI, żeliwo wermikularne, nadstopy niklu, stopy aluminium, odlewy szkieletowe itp.)
 • rodzaje pieców odlewniczych i procesy topienia w nich prowadzone: piec elektryczny łukowy i indukcyjny, żeliwiak, piece gazowe, inne rodzaje pieców odlewniczych;
 • obliczanie wsadu (namiarowanie) do wytopu – ćwiczenia.
 • BHP w procesach topienia, transportu ciekłego metalu, jego obróbki oraz zalewania form odlewniczych.


szkolenia podstawowe stopy odlewnicze

3. Nowoczesne technologie odlewnicze, w tym m. in.:

 • tendencje w rozwoju światowego odlewnictwa;
 • automatyczne linie odlewnicze skrzynkowe i bezskrzynkowe z pionową i poziomą płaszczyzną podziału formy;
 • odlewnictwo kokilowe i niskociśnieniowe;
 • odlewnictwo wysokociśnieniowe;
 • połączenie technologii odlewniczych z innymi technikami wytwarzania (squeeze casting, rheocasting, odlewanie odlewów hybrydowych metal-tworzywo sztuczne itp.);
 • wytwarzanie odlewów precyzyjnych metodą wytapianych modeli;
 • podstawy robotyzacji procesów odlewniczych.


szkolenia nowoczesne technologie odlewnicze

4. Wady odlewów i sposoby zapobiegania ich powstawaniu, w tym m. in.:

 • klasyfikacja wad odlewniczych;
 • normy z zakresu wad odlewniczych i jakości odlewów;
 • kryteria odbioru odlewów;
 • wady kształtu;
 • wady powierzchni surowej;
 • przerwy ciągłości;
 • wady wewnętrzne;
 • sposoby zapobiegania powstawaniu wad, w tym:
  1. - wpływ masy formierskiej na jakość odlewów,
  2. - wpływ jakości ciekłego stopu i jego parametrów na intensywność wad,
  3. - wpływ geometrii formy odlewniczej na powstawanie wad odlewniczych,
  4. - krzepnięcie i krystalizacja odlewu i jej wpływ na jego wady wewnętrzne.
 • wspomaganie komputerowe procesu wytwarzania odlewów, jako narzędzie minimalizujące ryzyko wytwarzania odlewów wadliwych.szkolenia wady odlewow

5. Gospodarka zasobami i odpadami w odlewni, w tym m. in.:

 • przepływ zasobów w odlewni;
 • NDT Najlepsze Dostępne Techniki (ang. BAT) dla branży odlewniczej;
 • wymagania dotyczące postępowania z odpadami odlewniczymi;
 • metody regeneracji zużytej masy formierskiej – ich zastosowanie, zalety i wady;
 • nowoczesne metody ograniczające zużycie różnych zasobów w podstawowych procesach i technologiach odlewniczych w tym:
  1. - monitoring zużycia wymurówki pieców do topienia;
  2. - zmniejszenie zużycia energii w procesie wytapiania stopów odlewniczych;
  3. - nowoczesne metody zalewania i zasilania odlewów dla ograniczenia ilości ciekłego stopu i zwiększenia uzysku;
 • możliwości utylizacji odpadów odlewniczych w odlewni oraz w innych branżach gospodarki.szkolenia gospodarka zasobami i odpadami

Skontaktuj się z nami, jeśli zainteresowała Cię przedstawiona tematyka lub szukasz czegoś innego. Jesteśmy przekonani, że wspólnie stworzymy ofertę szkoleniową, która spełni oczekiwania Twoje i Twoich współpracowników.
♦ Szkolenia z odlewnictwa ♦
strzałka do góry