Wsparcie w kontaktach dostawcy - odlewnia - klienci


Istotą postępu jest ciągły rozwój, który wymaga wdrażania nowych, pojawiających się na rynku rozwiązań. Aby było to możliwe, trzeba nie tylko wiedzieć o ich istnieniu, ale także znać dostawców tych rozwiązań. Ponadto trzeba umieć właściwie rozpoznać zarówno własne potrzeby, jak i możliwości ich zaspokojenia, przez proponowane przez dostawców rozwiązania. O ile duże odlewnie, posiadające wyspecjalizowane działy zakupów, radzą sobie z tym na ogół co najmniej dobrze, o tyle mniejsze lub całkiem niewielkie firmy, nie zawsze potrafią sprostać temu zadaniu. Z drugiej strony są klienci odlewni, odbiorcy odlewów, którzy często w swych działach zakupów nie mają osób, które posiadają wymaganą wiedzę odlewniczą, aby rozmawiać z odlewnią na podobnym poziomie merytorycznym.
I tutaj pojawiamy się my, wspierając dowolną stronę negocjacji i:

  • odwiedzamy Twoją firmę, aby poznać potrzebę, która jest różna w zależności od tego, po której stronie stołu negocjacyjnego się znajdujesz. Jeśli jesteś z odlewni – możemy wesprzeć Cię na przykład w uczciwym przekonaniu odbiorcy, że nie ma idealnych odlewów, a są jedynie takie, które spełniają kryteria odbioru. Jeśli jesteś odbiorcą odlewów zadbamy o to, abyś w rozmowie z odlewnią nie czuł się na przegranej pozycji, nie umiejąc właściwie przedstawić swoich argumentów. Przyjmiemy dla Ciebie rolę tłumacza między obiema stronami, aby zakończyć rozmowy w układzie win-win.
  • pomagamy Ci znaleźć optymalne dla Twojej odlewni rozwiązania techniczne, nie faworyzując rozwiązań żadnych dostawców, ponieważ jesteśmy niezależni i obiektywni. Przedstawimy Ci znane nam zalety i wady poszczególnych technologii i materiałów.
  • informujemy o nowościach na rynku odlewniczym i podobnie jak wyżej, nie faworyzujemy żadnej technologii, materiałów ani dostawcy. Jesteśmy bezstronni, a jeśli czegoś nie jesteśmy pewni – sprawdzimy to dla Ciebie, przygotowując rozeznanie rynku.
  • pomagamy znaleźć Ci najlepszego dostawcę odlewów wg kryteriów istotnych z punktu widzenia produkcji Twojej firmy.
  • wesprzemy Cię na etapie wdrażania nowego materiału, czy technologii upewniając się, że wyniki testów i prób przedwdrożeniowych naprawdę są obiecujące i niosą istotny potencjał rozwoju dla Twojej firmy. Będziemy udzielać odpowiedzi, ale i zadawać trudne pytania, aby zawsze znaleźć istotę problemu do rozwiązania i optymalne środki i zasoby.
  • w sytuacjach trudnych, na przykład, postępowań reklamacyjnych, sporów pomiędzy Twoją firmą i innym podmiotem, stojąc po Twojej stronie, przeanalizujemy możliwości i będziemy wspierać Cię, abyś to Ty wygrał lub też stracił jak najmniej, jeśli okażesz się mimo wszystko przegranym. Nie musisz rezygnować tylko dlatego, że nie jesteś pewien, czy racja jest po Twojej stronie.Wsparcie w kontaktach odlewnia klienci odlewnictwo


Pamiętaj, nawet jeśli potrafisz negocjować, jesteś mistrzem kompetencji miękkich i kontaktów interpersonalnych, ale nie posiadasz naprawdę gruntownej wiedzy w danym obszarze, to nie osiągniesz tego, co możesz osiągnąć z naszym wsparciem.
My mamy wiedzę i doświadczenie, a także znakomitą znajomość branży.
Zapraszamy do współpracy!

♦ Odlewnictwo - wsparcie w kontaktach dostawcy - odlewnia - klienci ♦
strzałka do góry